Map

Map
Stockholm - 207 Västra Götaland - 76 Skåne - 66 Blekinge - 5 Dalarna - 2 Gotland - 2 Gävleborg - 10 Halland - 8 Jämtland - 2 Jönköping - 6 Kalmar - 6 Kronoberg - 2 Norrbotten - 8 Södermanland - 2 Uppsala - 23 Värmland - 2 Västerbotten - 8 Västernorrland - 7 Västmanland - 11 Örebro - 8 Östergötland - 17

Stockholm - 207

Västra Götaland - 76

Skåne - 66

Blekinge - 5

Dalarna - 2

Gotland - 2

Gävleborg - 10

Halland - 8

Jämtland - 2

Jönköping - 6

Kalmar - 6

Kronoberg - 2

Norrbotten - 8

Södermanland - 2

Uppsala - 23

Värmland - 2

Västerbotten - 8

Västernorrland - 7

Västmanland - 11

Örebro - 8

Östergötland - 17