Map

Map
Stockholm - 173 Skåne - 60 Blekinge - 4 Kronoberg - 2 Halland - 8 Jönköping - 5 Kalmar - 4 Gotland - 2 Västra Götaland - 72 Östergötland - 15 Södermanland - 2 Uppsala - 21 Västmanland - 7 Örebro - 1 Värmland - 2 Dalarna - 2 Gävleborg - 9 Jämtland - 1 Västernorrland - 7 Västerbotten - 5 Norrbotten - 8

Stockholm - 173

Skåne - 60

Blekinge - 4

Kronoberg - 2

Halland - 8

Jönköping - 5

Kalmar - 4

Gotland - 2

Västra Götaland - 72

Östergötland - 15

Södermanland - 2

Uppsala - 21

Västmanland - 7

Örebro - 1

Värmland - 2

Dalarna - 2

Gävleborg - 9

Jämtland - 1

Västernorrland - 7

Västerbotten - 5

Norrbotten - 8