Map

Map
Stockholm - 213 Västra Götaland - 86 Skåne - 71 Blekinge - 5 Dalarna - 2 Gotland - 1 Gävleborg - 10 Halland - 8 Jämtland - 2 Jönköping - 6 Kalmar - 6 Kronoberg - 2 Norrbotten - 8 Södermanland - 2 Uppsala - 24 Värmland - 3 Västerbotten - 7 Västernorrland - 7 Västmanland - 12 Örebro - 8 Östergötland - 21

Stockholm - 213

Västra Götaland - 86

Skåne - 71

Blekinge - 5

Dalarna - 2

Gotland - 1

Gävleborg - 10

Halland - 8

Jämtland - 2

Jönköping - 6

Kalmar - 6

Kronoberg - 2

Norrbotten - 8

Södermanland - 2

Uppsala - 24

Värmland - 3

Västerbotten - 7

Västernorrland - 7

Västmanland - 12

Örebro - 8

Östergötland - 21